Ene Soidla


Kuidas sai minust pereterapeut?

 

Olen sündinud ja elanud Saaremaal kuniks õpingud viisid mandrile kõrgkooli.
Töötanud olen erinevates ravimifirmades üle 20a, mis on olnud põnev ja väljakutseid loov periood.

Peale meditsiini- ja sotsiaalteaduste magistriõpet tundus järgmisena kõige loogilisem jätk minu arenguteel teaduspõhine perekonnapsühhoteraapia väljaõpe.

Tänu süsteemsele pereteraapia käsitlusele ja paljudele erinevatele koolitustele olen ma õppinud midagi hindamatut- analüüsima iseennast, seadma piire, mõistma perekonna tugevat mõju ehk lausa mitu põlvkonda mōjutusi, usaldama oma sisetunnet ja tunnetama kogu füüsilise- ja vaimse tasakaalu olulist ühtset tervikut.
Pereteraapia positiivsed mõjutused kajastuvad minu suhetes lähedastega ja enda isiklikust kogemusest lähtudes saan öelda, et pereteraapia toimib 100%.

Lisaks teooriale toetab minu uskumusi ka praktiline kogemus kaassõltuvussuhtes olemisest, hästi toimiva ja harmoonilise kärgperesüsteemi kogemisest ja paljudest teistest elu jooksul saadud õppetundidest.

Elades ärevas ja kiires elutempos kasutan ise igapäevaselt kohaoleku (Mindfulness) metoodikat ja minu jaoks tähendab kohalolu eelkõige seda, et elan olevikus täna, siin ja praegu. Eilset ei saa homme elada ja tuleviku üle muretsemine ei tee tulevikku helgemaks.

Hea suhe iseenda ja teistega loob ellu tasakaalu ja eelkõige võiks alustada iseenda paremaks ja õnnelikuks muutmisega, sest inimesed saavad ise olla oma tasakaalukamate lähisuhete autorid, saades teadlikuks protsessidest, mis toimuvad meie erinevates arengufaasides, elusündmuste kriisides ja õppides nägema korduvaid käitumis- ja mõttemustreid, seadma piire, arvestama hierarhia- ja rollidega perekonnas, õppima oma emotsioonide- ja ärevusega toimetulekut ehk teadlikuna saame kujundada oma igapäevaelu suhted just sellisteks nagu soovime.

Vahel, kui tahaks liialt maailma parandada tuletan endale meelde, et asju saab teha nii ja ka teisiti, sest kõik me inimestena oleme ainulaadsed.

Nõustan paare, peresid kui ka üksikisikuid ja töötan lapse heaolu spetsialistide poolt suunatud peredega. 

Siiralt usun, et suhteid annab alati paremaks muuta ja head toetavad suhted on parema tervise aluseks. 

Soovin edasi anda oma teadmisi ja kogemusi inimestele, kes vajavad erapooletut, neutraalset kuulajat ja suunajat, et keerulistes peresuhetes ja muudes elu kriisides läbi teraapiaprotsessi leida ise sobivad lahendused.

HARIDUSTEE JA LÄBITUD KOOLITUSED

 

 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (1997-2001).
 • Tallinna Ülikool, sotsiaalpedagoogika- ja lastekaitse magistrikraad (2005-2007).
 • Töötanud meditsiinivaldkonnas üle 20a.
 • Süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus (2017).
 • Praktiliste metafoorkaartide koolitus (2018).
 • PREP paarisuhte koolitus (2018).
 • META-EFT (emotsionaalse vabastamise tehnikad) I astme kursus (2019).
 • 4 Kliinik "Üldine ärevushäire" (2019)
 • KATRIITO: "Teismeline ja depressioon" (2019); "Lapse ärevus" (2019).
 • Vaimse tervise konverentsid: (2018; 2019; 2022).
 • EFTA-NFTO konverents "The family is a resource for the individual. Isolation within the family. Relationship cures" (2019).
 • Psühhopatoloogia ja psühhofarmakoloogia kursus (2020).
 • Eesti Pereteraapia Kool: "Perekonnapsühhoterapeudi I, II, III- astme pädevuskoolitus“ (2018-2022).
 • EELK Usuteaduste Instituut: „Leinakoolitus“ Naatan Haamer (2020).
 • Töökoht: EELK Perekeskus/ Eesti Diakoonia peretöö keskus, pereterapeut (2018-...
 • Eesti Pereteraapia Ühingu liige.
 • Hinge Harmoonia MTÜ asutaja.
 • Tartu Ülikool: “Sissejuhatus psühholoogiasse” (2021).
 • Tiiu Bolzmann: “Perekonstellatsioonide meetod ehk supervisioonid pereterapeutidele” töötuba (2021).
 • Mindfulness: “Teadveloleku 8 nädalane kursus” (2022).
 • Eesti Pereteraapia Ühingu 32. sünnipäeva konverents: “Trauma mõju ja narratiivid” (2022).
 • Gordoni Perekool: “Suhtlustreening” (2022).
 • "Skeemiteraapiast pereterapeutidele" koolitus Julia Laanemets (2022). 
 • “ Kiindumussuhe ja trauma” Roman Timofejevi töötoad (2023).
 • “ Töötamine perevägivalla korral” prof. Juha Holma koolitus (2023).
 • “ Intsest ja selle tagajärjed” koolitus (2023).
 • “ PACT koolitus (Psychobiological Approach to Couples Therapy” Eda Arduman (2023).
 •  LVTK konverents: “Teadlikumalt koos ehk kuidas toetada suitsidaalset noort ja tema pere” (2023.)
 • Workshop: ”Siblings in Therapy” Karen Lewis (2023).
 • EPS Laste- ja noorukitepsühhiaatria sektsiooni sügiskoolitus, Katja Myllyviita (2023).